YUAM’dan yazma eser kültürü alanında ikinci atölye
2 Kasım 2022

Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM) tarafından düzenlenen Yazma Eser Kültürü Atölyelerinin ikincisi açılış konferansıyla 21 Ekim’de yerleşkemizde başladı. Mecmûa formundaki yazma eserlerin irdeleneceği atölye boyunca mecmûanın tarihçesi, tür ve tanımları üzerine teorik ve pratik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Yazma eser ve kitap kültürü üzerine çok sayıda programa imza atan Merkez, hem bu alanda çalışan pek çok bilim insanını buluşturuyor hem de yeni çalışmalar üretilmesine vesile oluyor. “Kuyûdât” temasıyla Aralık 2021-Haziran 2022 tarihleri arasında ilki yapılan Yazma Eser Kültürü Atölyesi’nin ikincisinde ise Mecmûa üzerinde duruluyor.  22 Ekim 2022-18 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek “Yazma Eser Kültürü Atölyesi II: Mecmûa” başlıklı atölyenin açılış konferansı Merkez Müdürü Sami Arslan moderatörlüğünde yapıldı.

Mecmûanın kavramsal çerçevesi çizildi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Ali Emre Özyıldırım’ın konuşmacı olduğu konferansta, mecmûaya genel bir giriş yapıldıktan sonra meselenin kavramsal çerçevesi çizildi. Mecmûadan kitaba geçiş aşamalarına da değinen Özyıldırım, mecmûa ve bu anlamda kullanılan kavramların eserlerde karşımıza nasıl çıktığını örneklerle açıkladı. Mecmûaların tematik ve biçimsel açıdan büyük bir çeşitliliğe sahip olduğunu, bu durumun titiz incelemeler gerektirdiğini kaydeden Özyıldırım, atölye süresince yapılacak derinlemesine incelemelerin alandaki bu ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.