Osmanlı Belgeleri Işığında İstanbul Yer Altı Yapıları
10 Ekim 2023

Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi yüksek lisans programı 2021 yılı mezunumuz Arzu Ulaş’ın hazırladığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Osmanlı Belgeleri Işığında İstanbul Yer Altı Yapıları" isimli kitabın tanıtım ve takdim töreni,  Ayasofya Yerleşkemizde 9 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantının moderatörü Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, tez danışmanlığını yaptığı öğrencisi Arzu Ulaş’ı özverili çalışmasından dolayı tebrik ederek sözlerine başladı. Eserin kültürel mirasın korunması açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Diker, yer altı yapılarının geçmiş ile gelecek arasında bağ kurduğunu belirtti. 

Referans Bir Kaynak

Tanıtım etkinliğine katılan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan mezunumuz Arzu Ulaş, çalışması hakkında bilgi verdi. Ulaş, Yarımada’daki tarihi dokunun sürdürülebilirliğinin ve yer altındaki mimari öğelerin kültürel mirasın koruma, planlama ve yönetim sürecinin bir parçası olduğunu söyleyerek, “Tarihi Yarımada’da bulunan yer altı yapılarının Osmanlı dönemindeki konumlarını ve işlevlerini arşiv belgeleri üzerinden okumayı ve değerlendirmeyi hedefledik. Araştırmamız, Yarımada’nın 15. ve 20. yüzyıl aralığında tarihi dokusunun alt katmanlarına ilişkin bir veri tabanı oluşturmaya yöneliktir. Bu vesileyle kentin fiziksel bileşenlerinin bütüncül korunmasına katkı sağlamak ve şehrin geleceğinin tasarlanmasında referans alınacak bir kaynak sunmak amaçlanmıştır.” dedi.

Kitap Hakkında

Arzu Ulaş'ın kaleme aldığı "Osmanlı Belgeleri Işığında İstanbul Yer Altı Yapıları" isimli eser, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. 320 sayfadan oluşan eserin yayın koordinatörlüğünü Hayrullah Çelebi, editörlüğünü de Mehmet Kurtoğlu üstlendi. Kitap, “Osmanlı’da Yer Altı Algısı, “Osmanlı Kaynaklarında Yer Altı Yapılarının Tanımı”, “Tarihi Yarımada Bölgesinde Tespit Edilen Yer Altı Yapıları”, “Tarihi Yarımada Bölgesindeki Kayıp Yer Altı Yapıları”, “Güncel Tespit Çalışmaları” başlıklı 5 bölümden oluşuyor.