Tasarımın Gücü: Filistin Direnişi
1 Aralık 2023

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümümüzün düzenlediği Tasarımın Gücü: Filistin Direnişi başlıklı panel Ayasofya Yerleşkemizde gerçekleştirildi.

Tasarımı sadece pazarlamaya dönük ticari bir çalışma olarak görmeyip, insanları uyarıcı bir misyon da yüklenebileceği ve tasarımcının da bu bilinçte olması gerektiğinden hareketle düzenlenen programda, konu güncel ve çok yerinde bir örneklik olarak Filistin Direnişi üzerinden ele alındı. Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Amine Refika, Anadolu Ajansı’nın Filistinli tasarımcısı Omar Zaghloul ve medya sektöründen tasarımcıların konuşmacı olduğu programda ilk olarak AA’dan Omar Zaghloul konuştu. “Afişler sanat eserinden insanları bilgilendiren, onlara yön veren tasarımlara dönüştü.” diyen Zaghloul, afişlerin sokaktaki insana en yakın sanat olduğunu, dolayısıyla insanların ideolojilerini ve estetik algılarını şekillendiren bir güce sahip olduğunu belirtti. Mücadele afişlerinin aynı zamanda bağımsız bir medya ve seferberlik aracı olduğunu ifade eden Omar Zaghloul, “Ben küçükken, Filistin’de sokaklardaki afişlerden öğrenirdik olup biteni.” dedi.

Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Amine Refika da Omar Zaghloul’un tarihi sürecini özetlediği Filistin direnişi konulu tasarımların günümüzdeki durumunu Dijital Aktivizm kavramı çerçevesinde ele alarak konuyla ilgili örnekler verdi. Öğrencilere hitaben “Geleceğin tasarımcıları olarak gücünüzün farkında olun.” diye konuşan Dr. Amine Refika, tasarımın toplumsal bilinç boyutunun ve uyarıcı misyonunun altını çizerek dünyada son dönemlerde Filistin konusunda ortaya çıkan dijital aktivist hareketler hakkında bilgiler verdİ.

İllüstrasyon sanatçısı Cemile Ağaç Yıldırım da illüstrasyonun karikatür ve resimden farkını anlatarak başladığı konuşmasında “Bazen bir illüstratif çalışma sayfalarca hikayesi yazılabilecek bir mesaj taşır. Sözle ifade edemeyeceğimiz duygu ve düşüncelere tercüman olur.” diyerek Filistin konusunda yaptığı illüstrasyon çalışmalarından örnekler gösterdi; bu çalışmaların arka planı, aşamaları hakkında bilgiler verdi. Programın ikinci bölümünde ise her biri Üniversitemiz Grafik Tasarımı bölümü mezunu olan, şu anda ise profesyonel tasarımcılar olarak çalışan Tarık Akın, Cihat Kiyat, Yaşar Azmanoğlu ve Elifnur Şener “Evet, Boykot!” başlığıyla son dönemde İsrail’e destek olan firma ve markalara karşı başlatılan ve gittikçe yaygınlaşan boykotlarda özellikle sosyal medya platformlarında yer alan tasarımların rolü hakkında bilgiler verdiler; kendi tasarımlarından örnekler sundular.