''Mecmûa Atölyesi'' Başarıyla Tamamlandı
31 Mart 2023

Kuruluşundan bu yana yazma eserler ve kitap kültürü üzerine çok sayıda program düzenleyen Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 22 haftadır sürdürdüğü "Mecmûa Atölyesi" değerlendirme toplantısıyla sona erdi.


Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi, kuruluşundan itibaren yazma eserlere dair birçok konferans, sempozyum ve program gerçekleştirdi. 2021-2022 yılları arasında gerçekleşen metin dışı unsurların tartışılıp, konuşulduğu “Kuyûdât” atölyesinden sonra 21 Ekim 2022-18 Mart 2023 tarihleri arasında Yazma Eser Kültürü Atölyesi’nin ikincisi olan “Mecmûa” atölyesi düzenlendi. Atölye, 22 haftalık oturumların ardından değerlendirme toplantısı ile sona erdi. 


Mecmûanın Türleri
Atölye, Üniversitemizden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Sami Arslan ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Mehmet Arıkan’ın moderatörlüğünde, Ayasofya Yerleşkesinde gerçekleşti. Akademinin birçok uzman ismiyle yapılan toplantılarda, mecmûa kavramının yanında keşkül, sefine yahut kırkambar gibi mecmûa anlamında kullanılan kavramlar, mecmûa kapsamına girebilecek eserler ve mecmûanın türleri ayrıntılı bir şekilde konuşulup incelendi. 


Uzman İsimler Katıldı
Atölyenin açılış konferansında Ali Emre Özyıldırım “Mecmûaya Giriş” başlıklı konuşmasını yaparken atölye süresince Nazlı Vatansever, Ensar Karagöz, Ahmet Tanyıldız, Volkan Arslan, Fatih Köksal, Şükrü Özen, Mustafa Çıpan, Süleyman Kaya, Abdullah Uğur, Ayfer Karakaya-Stump ve Büşra Sıdıka Kaya tarafından sunumlar yapıldı. Toplantıda mecmûanın türlerinin her biri üzerinde ayrıntılı bir şekilde duruldu. Atölyenin olağan oturumlarının dışında mecmûa konferansı da düzenlendi. Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun konuk olduğu konferansta, bir matematik mecmûasıyla tanışma hikayesini anlatan Prof. Dr. Fazlıoğlu, mecmûanın oluşum sürecine dair edindiği bilgileri dinleyicilerle paylaştı.  “Mecmûa Atölyesi”, Kuyûdât Atölyesi’nden sonra uzun süredir üzerine düşünülmeyen fakat üzerine düşünülmesi gereken olguları Yazma Eserler Merkezi aracılığıyla katılımcılara sağlayan bir program olarak kayıtlara geçti.