Güncel Kodikoloji Çalışmaları: Saraybosna, Ahmed Zildzic
8 Kasım 2023

FSM Yazma Eserler Merkezi tarafından düzenlenen “Güncel Kodikoloji Çalışmaları: Saraybosna” adlı programda akademisyen Ahmed Zildzic, "Saraybosna'daki Yazma Eser Çalışmaları ve Koleksiyonları" başlıklı bir sunumu gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Turgut’un moderatörlüğünü üstlendiği bu yılın ilk “Güncel Kodikoloji Çalışmaları” etkinliğinde Saraybosna konusu ele alındı. Kadir Turgut yaptığı konuşmada, kodikoloji ve yazma eser çalışmaları üzerine bilgi verdi ve Ahmed Zildzic’i çalışmalarına değindi. Saraybosna Üniversitesi akademisyenlerinden Ahmed Zildzic, sunumuna Bosna’daki Yazma Eser Kütüphaneleri hakkında bilgi vererek başladı. Zildzic, “Saraybosna’da çok sayıda kütüphane ve yazma eser bulunması bizler için oldukça önemli. Bu kütüphaneler atalarımızdan kaldı ve bu nedenle onları korumak istiyoruz.” dedi. Zildzic’in konuşmasında en çok kaynak barından Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'ni anlattı. Zildzic, 1537 yılında Gazi Hüsrev tarafından kurulan kütüphanede 20.000 cilt, 35.000 eser, 5.000 Osmanlıca belge olduğunu dile getirerek kütüphanede bulunan yazma eserlerin Arapça, Farsça ve Türkçe olduklarını da sözlerine ekledi. 

Eserleri Korumalıyız
Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'ndeki koleksiyonlardan bahseden Zildzic, Mostar, Travnik ve Banya Luka’da da küçük koleksiyonların bulunduğuna da dikkat çekti. Zildzic, savaşlarda yazma eserlerin önemli oranda yakıldığını da hatırlatarak geriye kalan eserlerin ise bulunup korunması gerektiğini söyledi. Zildzic, pek çok aile tarafından büyüklerinin yadigarı olarak da halen korunduğunu belirterek bu konuda araştırmacılara büyük iş düştüğünü kaydetti. Zildzic, yazma eserler üzerine yapılan incelemeler ve kataloglama çalışmalarının akademik çalışmalara getirdiği yenilikleri ve kolaylıkları da göstererek faydalı ve ufuk açıcı bir sunum gerçekleştirdi.