Cihan Harbinde Haberleşme ve Osmanlı Sahra Postası

Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Tarih ve Koleksiyon Konuşmaları seminer serisinin ilki yerleşkemizde 22 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Seminerde I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı'da haberleşme ve sahra postasının işleyişine odaklanılacaktır.

Tarih ve Koleksiyon konuşmaları seminer serisi, tarihçiler ve koleksiyonerleri bir araya getirerek tarihsel olguları görsel malzeme ile birlikte ele almaya devam edecektir.


Etkinlik Türü : Seminer
Konum : FSMVÜ Ayasofya Yerleşkesi (Ayasofya Medresesi)
Saat : 17:00